ועד האיגוד

ועד האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם

הרכב הועד 2018:

יו"ר: ד"ר ויקטור פרחויקי
המכון לנפרולוגיה ויל"ד.
מרכז רפואי כרמל

President: Dr.Victor Frajewicki
Department of Nephrology and Hypertension,
Carmel Medical Center, Haifa
Tel 972-4-8250491, Fax 972-4-8250698
vfraje@clalit.org.il

מזכ"ל: ד"ר גבריאל מורדוכוביץ
המכון לנפרולוגיה מרכז רפואי –
רבין, קמפוס בילינסון

General Secretary: Dr. Gabriel Morduchowicz,
Department of Nephrology Rabin Medical Center
Tel 972-3- 9377111 Fax 972-3- 9377168
gvrielM@clalit.org.il

גזבר: ד"ר גיל צ'רנין
המכון לנפרולוגיה מרכז רפואי –
קפלן רחובות –

Treasurer: Dr. Gil Chernin
Department of Nephrology, Kaplan Medical Center

חברי הנהלה:
פרופ' טליה ויינשטיין – יו"ר יוצאת
ד"ר אלי גולן
פרופ' יוסי חביב
ד"ר חפציבה גרין
ד"ר גיא מילוא

Executive Board:
Prof. Talia Weinstein- Past President
Dr. Eli Golan
Prof. Yosi Haviv
Dr. Hefziva Green
Dr. Guy Milo

מועצת האיגוד מורכבת מהועד ומיו"ר החוגים:

יו"ר החוג להמודיאליזה
דר' דודי טובבין, מרכז רפואי העמק, עפולה

יו"ר החוג לדיאליזה צפקית
ד"ר דניאל קושניר

יו"ר החוג ליל"ד
ד"ר סוהיר אסדי

יו"ר החוג להשתלות
דר' רותי רחמימוב, מ.ר. רבין (בלינסון) פ"ת