ועד האיגוד

ועד האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם

הרכב הועד החל מאפריל 2011:

יו"ר:            דר' טליה וינשטיין
מזכ"ל:         דר' נעה ברר-ינאי
גזבר:           פרופ' יוסי חביב
יו"ר לשעבר: ד"ר אלי גולן

חברים:
פרופ' דורון שוורץ
דר' גבי מורדכוביץ
דר' ויקטור פרחויקי
דר' עדי ששון

מועצת האיגוד מורכבת מהועד ומיו"ר החוגים:

יו"ר החוג להמודיאליזה
דר' דודי טובבין, מרכז רפואי העמק, עפולה

יו"ר החוג לדיאליזה צפקית
דר' גיא מילוא, מ.ר. רבין (בלינסון) פ"ת

יו"ר החוג ליל"ד
דר' עדי לייבה, מ.ר. שיבא, תה"ש

יו"ר החוג להשתלות
דר' רותי רחמימוב, , מ.ר. רבין (בלינסון) פ"ת