קוד אתי

קוד אתי לרוקחים

מבוא

 1. מקצוע שהעוסקים בו גאים בו ומכבדים אותו ואת עצמם כבעלי מקצוע, מאופיין ע"י רצון של כל מי שעוסק במקצוע, לפעול ע"פ סטנדרטים מקצועיים נאותים, אשר הם בנפרד ומעבר לדרישות החוק.
 2. הרוקחים הינם בעלי מקצוע אשר ייעודם הוא לעזור לבני אדם להיות במצב בריאותי תקין, להימנע ממצב של חולי , ואם זה קורה לסייע בידי החולים לקבל הטיפול התרופתי הטוב ביותר.
 3. אף כי מקצוע הרוקחות עבר בשנים האחרונות שינוי אסטרטגי שמתבטא ממעבר כמעט מלא מהתמקדות בתרופה להתמקדות בטיפול בחולה , היעוד הבסיסי של הרוקחות הנזכר לעיל לא השתנה וכמוהם גם נשארו בעינן גם העקרונות האתיים הבסיסים של מקצוע הרוקחות.
 4. בעקבות זאת, קהילת הרוקחות בעולם כולו נדרשת לאשר מחדש את העקרונות הללו ולתת להם ביטוי פומבי על מנת להבליט את התפקידים ותחומי האחריות של העוסקים במקצוע הרוקחות.
 5. יודגש כי העקרונות האתיים המתבססים על מחויבויות מוסריות וערכים , נוצרו על מנת לאפשר לארגוני הרוקחים בעולם ובמקרה שלנו, על הסתדרות הרוקחים בישראל להנחות את חברי הארגון בכל הקשור במערכת היחסים: בין  הרוקחים ובין הציבור הנזקק לשרותם, בין הרוקחים ובין גורמים אחרים העוסקים בבריאות הציבור ובין הרוקחים לקהילה לחברה בישראל.
 6. עד כה לא פורסם ברבים הקוד האתי של קהילת הרוקחות בישראל . כיום , כאשר על הפרק עולה שאלת עתיד הרוקחות בישראל וועדה לאומית עוסקת בנושא "תפיסת הרוקחות בישראל", צף ועולה חסרונו של קוד האתי לרוקחים.
 7. הועדה המרכזית של הסתדרות הרוקחים בישראל-ענף בתי מרקחת נדרשה זה מכבר לנושא זה והחליטה על גיבוש ופרסום קוד האתי לרוקחים .
 8.  הקוד האתי שגובש ופורסם ע"י הפדרציה הבינלאומית של הרוקחים F.I.P בועידה שהתקיימה בספטמבר 1997 בוונקובר שבקנדה ואשר בה השתתף ונטל חלק פעיל  גם נציגנו בהנהלת F.I.P יו"ר הסתדרות הרוקחים בישראל מר הווארד רייס (המשמש כיום סגן נשיא F.I.P), היווה את הבסיס והוספו לו תוספות המתאימות למציאות בישראל.
 9. הועדה המרכזית של הסתדרות הרוקחים – ענף בתי המרקחת קוראת לכל חבריה לפעול לפי הקוד האתי לרוקחים המפורט להלן.
 10. קוד אתי זה יופץ לכל חברי הסתדרות הרוקחים ויובא לידיעת הציבור.

עקרונות

1. אחריותו הראשונית של הרוקח הוא לוודא את טובת הפרט.

מחויבויות

 • להיות אוביקטיבי.
 • לראות את טובת הפרט לפני כל שיקולים פרטיים או מסחריים (כולל שיקולים כספיים).
 • לשמור על זכותו של הפרט לזכות בטיפול הבטוח והיעיל ביותר המתאים לו.

2. הרוקח ייתן יחס שווה לכולם.

מחויבויות

 • להראות יחס של כבוד והערכה לחיים ויחס של כבוד אנושי.
 • לא להפלות בין אנשים
 • לחתור לתת את הטיפול המתאים והנדרש לכל פרט ולידע כל פרט בהתאם לנסיבות האישיות שלו.

3. הרוקח יכבד את זכותו החוקית של כל פרט לחופש בחירה של הטיפול הרפואי.

מחויבות

 • להבטיח כי בכל מקרה בו הרוקח מעורב בגיבוש טיפול ומעקב רפואי לפרט, ייעשה הדבר תוך התייעצות עם הפרט המטופל.

4. הרוקח יכבד וישמור את זכות הפרט לסודיות.

מחויבות

 • לא להפיץ מידע הקשור לפרט מבלי לקבל מראש את הסכמתו.

5. הרוקח ישתף פעולה עם עמיתיו למקצוע ועם בעלי מקצועות אחרים תוך כיבוד ערכם ויכולותיהם.

מחויבות

 • לשתף פעולה עם עמיתים למקצוע ועם בעלי מקצועות אחרים וסוכנים שונים במאמץ להבטיח בריאות טובה, מתן טיפול נאות בעת הצורך ולמנוע חולי.

6. הרוקח יפעל ביושר וביושרה (באינטגריטי) במערכת היחסים בתחום המקצועי.

מחויבויות

 • לפעול תוך הכרה מצפונית.
 • למנוע התנהגות, פעילות או תנאי עבודה אשר יכולים להשפיע לרעה על שיקול הדעת המקצועי.

7. הרוקח ישמור על יחסים הוגנים עם עמיתיו למקצוע

מחויבויות

 • לא לפעול בכל דרך שעלולה להזיק לעמית למקצוע אם בתחום המקצועי ואם בתחום המסחרי.
 • לא לפעול בכל דרך שעלולה לגרום לתחרות בלתי הוגנת באיזה צורה שהיא כלפי עמיתיו למקצוע.

8. הרוקח ישרת את הצרכים של הפרט , הקהילה והחברה בישראל.

מחויבות

 • להכיר באחריות המשלבת שרות הצרכים של הפרט מצד אחד ושל הקהילה והחברה מצד שני.

9. הרוקח ישמור על הידע המקצועי האישי שלו ויפתח את הידע והמיומנות המקצועית שלו.

מחויבות

 • לוודא התאמה של כל שירות רוקחי הניתן על ידו על ידי שיפור מיומנות מקצועית ועדכון מקצועי תמידי ומתמשך.

10. הרוקח יבטיח המשך טיפול לפרט גם במקרים של סכסוכי עבודה , סגירת בית המרקחת או ניגוד לאמונתו האישית.

מחויבויות

 • להעביר את המטופל לרוקח אחר.
 • במקרה של העברת מטופל לטיפול רוקח אחר, לוודא העברת המידע הרפואי של החולה לבית המרקחת.

11. הרוקח לא ישמור את הידע המקצועי שרכש לעצמו, הוא ינחיל את הידע הנצבר לדור ההמשך.

מחויבויות

 • הרוקח ינחה וידריך את דור ההמשך הרוקחים והמתמחים והוא מצווה ללמדם לפי מיטב יכולתו.
 • הרוקח ידריך את דור ההמשך והמתמחים גם בצד האתי של המקצוע.

12. הרוקח ישמור על הכבוד והסטטוס של המקצוע בקרב הציבור.

מחויבות

 • הרוקח ימנע מכל מעשה העלול לגרום לחילול המקצוע ולאיבוד אמונו של הציבור ברוקח, ברוקחים אחרים ובמקצוע הרוקחות .

13. הרוקח "לא יעמוד על דם רעהו"

מחויבות

 • במקרה חירום ובמקרה של צורך במתן עזרה ראשונה ובהעדרו של טיפול רפואי מוסמך אחר יגיש הרוקח עזרה רפואית לפי מיטב הבנתו והכשרתו.

14. הרוקח יקפיד לפעול ע"פ" החוק, הקוד האתי של הרוקחים וצו מצפונו המקצועי.

מחויבות

 • רוקח לא יסכים לבצע וידחה כל פעולה מקצועית שהיא לפי דרישת כל גורם שהוא: פרטי, ממשלתי או ציבורי , כולל מעסיקיו , אם וכאשר הפעולה הנדרשת נוגדת את החוק, לרבות הפקודות, התקנות והנהלים המחייבים את הרוקחים, או את הקוד האתי של הרוקחים או את צו מצפונו המקצועי.

הקוד האתי של הרוקחים נעשה בשיתוף בין הסתדרות הרוקחים בישראל לארגון הרוקחות.