דיאליזה צפקית

יו"ר החוג לדיאליזה צפקית
דר' גיא מילוא, מ.ר. רבין (בלינסון) פ"ת