המודיאליזה

יו"ר החוג להמודיאליזה
דר' דודי טובבין, מרכז רפואי העמק, עפולה