השתלות

יו"ר החוג להשתלות
דר' רותי רחמימוב, , מ.ר. רבין (בלינסון) פ"ת