יתר לחץ דם

יו"ר החוג ליל"ד
דר' עדי לייבה, מ.ר. שיבא, תה"ש