הנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה

שנת פרסום ראשונה: 2005
שנת עדכון:
מפרסם: משרד הבריאות המנהל לתכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה