טיפול ביתר לחץ דם בשילוב תרופות קבועים: נייר עמדה של החברה הישראלית ליתר לחץ-דם 2009

שנת פרסום ראשונה: 2009
שנת עדכון:
מפרסם: החברה הישראלית ליתר לחץ-דם