טיפול כלייתי חליפי בישראל 1990-2010

שנת פרסום ראשונה: נובמבר 2009
שנת עדכון: דצמבר 2012
מפרסם: האיגוד הנפרולוגי והמרכז הלאומי לבקרת מחלות

דבר יושב ראש האיגוד הנפרולוגי

הפרסום שלפנינו הוא תוצר של שיתוף הפעולה הממושך בין המלב"ם ובין האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם. שילוב הכוחות בין הגופים המקצועיים המובילים בתחום מוכיח את עצמו פעם נוספת ביצירת פרסום מקצועי ומהימן, המוסיף ומעדכן את הפרסום הקודם.

הפרסום נותן תמונה ברורה של התפתחות הטיפול הכלייתי החליפי במדינת ישראל בשני העשורים האחרונים, מצביע על התמורות שחלו וניתן להסיק ממנו על מגמות עתידיות.

תקוותנו שפרסום זה ישמש בסיס למחקר נוסף ולהעמקת שיתוף הפעולה בין העוסקים במלאכה, כמו גם בסיס לתכנון שירותי הדיאליזה בישראל בשנים הבאות.

אני רואה חובה נעימה לעצמי להצטרף לתודות לצוות המרכז הלאומי לבקרת מחלות על עבודתו המסורה והנמרצת בהבאת החומר לפרסום במתכונתו הנוכחית, כמו גם לכל שאר הגורמים שסייעו באיסוף ובעיבוד הנתונים, בכתיבתו ובעריכתו של פרסום חשוב זה. לתודה מיוחדת ראויים צוותי יחידות הדיאליזה לדורותיהם שלאורך שנים שקדו על דיווח הנתונים, בלעדיהם פרסום זה לא היה בא לעולם.

פרופ' שוקי ויסגרטן ז"ל היה שותף ללידתו של שיתוף הפעולה עם המלב"ם ולכל אורך הדרך מאז, ותרם רבות עד אשר נפטר בטרם עת. יהי זכרו ברוך.

דר' אליעזר גולן
יו"ר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם

לפרסום הקודם 1990-2007 (נובמבר 2009)