רישום אריתרופויטין בקופ"ח כללית

שנת פרסום ראשונה: פברואר 2009
שנת עדכון:
מפרסם: קופת חולים כללית

ההנחיות של קופ"ח כללית / 02.2009 לגבי רישום אריתרופויטין