בחירות לועד האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם

לחברי האיגוד שלום,

ועד האיגוד הנוכחי יסיים את תפקידו עם כניסתו של היו"ר הנבחר –דר' גיל צ'רנין, לתפקיד.

הבחירות לועד החדש תתקיימנה במהלך האסיפה הכללית של האיגוד בכנס השנתי במלון פסטורל בכפר בלום, ביום ה' 19 מרס 2020 בשעה 18:30.

חברים מן המנין יכולים להגיש את מועמדותם לחברות  בוועד.

בהתאם לתקנון האיגוד יש לבחור בוועד חדש בן 5 עד 9 חברים.

אם מספר המועמדים יעלה על מספר חברי הועד תתקיים הצבעה חשאית. אם  מספר המועמדים יהיה עד 9 – תתקיים הצבעה גלויה.

זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.

הגשת המועמדות – בדוא"ל  ליו"ר ועדת הבחירות:

פרופ' יוסי חביב  במייל YosefSHa@clalit.org.il

בברכה,

ועדת הבחירות

פרופ' יוסי חביב

ד"ר מרצל לייבה

ד"ר ליאוניד פלדמן

פורסם בקטגוריה הודעות האיגוד , מאת מערכת האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם בישראל.