הכנס המדעי השנתי ה 49 של האיגוד | מלון דן קיסריה 25-27 לאפריל 2013

לחברי/ות האיגוד שלום,

הכנס השנתי של האיגוד יתקיים במלון דן קיסריה, 25-27 אפריל 2013

מצורפת תוכנית הכנס

להזכירכם – במסגרת הכנס תתקיים האסיפה השנתית של האיגוד.
רשאים להשתתף – חברי האיגוד
רשאים להשתתף בהצבעה – חברים מן המניין

על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר- מיועד  (president – elect שיכנס לתפקיד ב 2014)
  2. שינויים בתקנון.
  3. דו"ח בעלי תפקידים.
  4. שונות.

מצ"ב טופס רישום לכנס השנתי תוכנית מדעית

בברכה
ועד האיגוד

תכנית הכנס השנתי 2013