V59A4496 מושב שישי – Medicine in the Holocaust

מרצה: Dr. Victor Frajewicki
האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
תאריך: 12/04/2018 - 14/04/2018

הרצאות המושב: (ניתן לדפדף בין ההרצאות ע"י שימוש בתפריט, לאחר טעינת הקובץ)

Chairs: Dr. Victor Frajewicki

shaul-shashaמחקר הרעב בגטו ורשה – היבטים נפרולוגים
פרופסור שאול שאשא, מנהל לשעבר, בית החולים לגליל
המערבי, נהריה