session4 מושב רביעי – טכסים

מרצה: יו"ר ד"ר טליה וינשטיין, פרופ' עוזי גפטר
האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
תאריך: 30/03/2017 - 01/04/2017

הרצאות המושב:

  • הודעה על זוכים במלגות מחקר השנה ע"י פרופ' יורם יגיל
  • פרס על מפעל חיים
  • פרס על חוקר מצטיין
  • אספיה כללית – יו"ר האיגוד ד"ר טליה וינשטיין