6th Israeli Vascular Access Conference | תכנית הכנס

תאריך: 16/01/2019

לכל חברי האיגוד שלום רב

בתאריך 16/1/2019 ייערך הכנס השישי לניתוחי גישה לדיאליזה במלון דניאל בהרצליה

בין המרצים מהמובילים בעולם בתחום כולל נפרולוגים כמו Charmaine Lok  מקנדה, מנתחי כלי דם כמו Surendra Shenoy מוושינגטון, מפתח הגרפט הביולוגי בהנדסה גנטית Jeffrey Lawson ועוד רבים האחרים.

כמו כן יהיו מרצים ידועים לרובכם מהארץ נפרולוגים רדיולוגים וכירורגים כלי דם.

רצ"ב תכנית הכנס ורשימת המרצים המשתתפים.

בשם הועדה המארגנת אשמח להשתתפותכם בכנס המרכז את הטיפול בגישה להמודיאליזה שהיא כל כך נחוצה לנו ולמטופלנו.

בברכה
ד"ר שמש דוד
יו"ר הועדה המארגנת

VASCULAR160119