אתרים בינלאומיים

Pubmed


Google Scholar


The Global Kidney Academy – http://www.gkaonlineacademy.com/המלצה לקריאה מאת ד"ר סלוטקי, יו"ר האיגוד לשעבר:

"לאור החסר החמור בכליות להשתלה ורשימת הממתינים ההולכת וגדלה עלינו לחפש מקורות אחרים. המאמר המצ"ב מתאר מקור מפתיע אך מוצלח."

Single center experience transplanting kidneys from deceased donors with terminal acute renal failure
Surgery; Volume 146, Number 4