טיפול כלייתי חליפי בישראל 1990-2010

תאריך:

הפרסום שלפנינו הוא תוצר של שיתוף הפעולה הממושך בין המלב"ם ובין האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם. שילוב הכוחות בין הגופים המקצועיים המובילים בתחום מוכיח את עצמו פעם נוספת ביצירת פרסום מקצועי ומהימן, המוסיף ומעדכן את הפרסום הקודם.

להמשך קריאה